Search in store...

Sofitel Plaza Saigon

Sofitel Saigon Plaza offers luxurious accommodations, a fitness center and swimming pool in the heart of Ho Chi Minh City.

Bài viết xem nhiều
1 Vincom Center 2 Sonasea Villa & Resort Phu Quoc 3 Sofitel Plaza Saigon 4 Bana Hills 5 Thu Thiem Sky
Bài viết liên quan
Vincom Center
Ngày đăng: 16/01/2021 08:53:55
Can Tho Airport
Ngày đăng: 16/01/2021 08:55:52
Saigon Pearl
Ngày đăng: 16/01/2021 09:01:37
Thu Thiem Sky
Ngày đăng: 16/01/2021 08:53:05
Bài viết xem nhiều
1 Vincom Center 2 Sonasea Villa & Resort Phu Quoc 3 Sofitel Plaza Saigon 4 Bana Hills 5 Thu Thiem Sky
Bài viết liên quan
Sonasea Villa & Resort Phu Quoc
Ngày đăng: 04/01/2021 11:05:04
Thu Thiem Sky
Ngày đăng: 16/01/2021 08:53:05
Can Tho Airport
Ngày đăng: 16/01/2021 08:55:52
Saigon Pearl
Ngày đăng: 16/01/2021 09:01:37