Tìm kiếm trong cửa hàng...

Vmember

Gửi ý kiến phản hồi
VietNamMall thực hiện nâng cấp chính sách ưu đãi chiết khấu cho các khách hàng thành viên Vmember, cụ thể như sau:
1. Các cấp thành viên và mức chiết khấu:
Cấp thành viên Điểm (doanh số) tích lũy Mức chiết khấu (trên tổng giá trị hóa đơn)
VNew > 0đ - 3.000.000 VNĐ 0%
VMember > 3.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ 2%
VVIP > 10.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ 3%
VVIPS > 30.000.000 VNĐ 5%
2. Làm sao để xác định Điểm Tích Lũy của một thành viên?
  1. Điểm Tích Lũy chính là tổng giá trị các đơn hàng của một thành viên bất kỳ đã mua hàng trên website dựa vào sđt để xác định tổng giá trị các đơn hàng đã mua của thành viên đó.
  2. Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký thành viên với sđt là 0902456789 anh đã đặt mua 2 đơn hàng trên website, 1 đơn mã #7711 với số tiền là 1.000.000 và 1 đơn mã #7713 với số tiền là 2.000.000. Vậy Điểm Tích Lũy của anh = Tổng giá trị các đơn hàng đã đặt = 1.000.000 + 2.000.000 = 3.000.000 VNĐ Như vậy theo bảng cấp thành viên ở trên, anh thuộc thành viên VNew
3. Cách để thành viên Vmember tự kiểm tra điểm tích lũy của mình?
Vào trang https://www.vietnammall.vn/vmember?lang=vi để có thể kiểm tra số Điếm Tích Lũy của mình. Nhập số điện thoại vào khung trên để hiện thông tin chi tiết.
4. Quy định sử dụng:
  1. Vui lòng cung cấp thông tin số điện thoại để được hưởng ưu đãi.
  2. Ưu đãi chỉ có hiệu lực đối với các hóa đơn bán lẻ.
  3. Các ưu đãi của thành viên có thể không được áp dụng cộng dồn với các ưu đãi tuỳ theo các chương trình cụ thể.
  4. Điểm thành viên KHÔNG ĐƯỢC chuyển nhượng, cộng dồn quy đổi thành tiền mặt.
Mọi góp ý xin vui lòng liên hệ với số Hotline: 0908101956